Gökyüzüne Merhaba - Kaynakça

TAKIMYILDIZLAR KAYNAKÇA

Bu Kaynakça bundan önceki bölümlere ait kaynakçadır. Güneş Sistemi ve takibeden bölümler için ayrıca verilecektir.


The Stars, A New Way to See Them, H.A.Rey - Hougton Mifflin Co., Boston

Discover The Stars, Richard Berry - Harmony Books, Newyork

Star Names, Their Lore and Meaning, R.H.Allen - Dover, New York 1983

The Glow in the Dark Night Sky Book, Clint Hatchett - Random House, New York

Gökyüzünü Tanıyalım, M.Emin Özel, Talat Saygaç - Tübitak Populer Bilim Kitapları - 47, 1997

Starry Night Backyard, 2000 Space.com Canada Inc. 2000

Home Planet for Windows, John Walker - Release 3.1, Ocak 2000

Deep Space, Colin A.Ronan - Pan Books Ltd., London 1983

Cumhuriyet Bilim Teknik, ekleri

Barnes & Noble University, The Starry Night, Online Courses, Terence Dickinson - 2001

EZCosmos Sky Plot, Astrosoft Inc, 1990, Microsoft Corporation

Astronomy For Dummies, Stephen P.Maran - Hungry Minds, Inc. 1999

The Universe and Beyond, Terence Dickinson - Fireflt Book Ltd. 1999